Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції


Урок 4. Побудова проекцій геометричних тіл


Щоб побудувати креслення, за яким можна дістати єдиний образ зображуваного предмета, користуються трьома площинами проекцій.

Три взаємноперпендикулярні площини проекцій утворюють тригранний кут (рис. 1). Попарний перетин площин проекцій утворює три лінії, що виходять зі спільної точки О. Ці лінії називаються осями проекцій x, y, z.

Побудова проекцій геометричних тіл

Предмет, що проеціюється, вміщують у простір тригранного кута (рис. 2) і послідовно розглядають з трьох боків: спереду, зверху і зліва. За допомогою умовних проеційних променів утворюють проекції на кожній плошині проекцій.

Побудова проекцій геометричних тіл

Всі три проекції знаходяться в проекційному зв'язку між собою і відповідно кожен окремий елемент предмета також знаходиться в цьому ж зв'язку на кожній проекції. При цьому слід пам'ятати, що невидимі контури предмета або його елементів на відповідній проекції показують штриховими лініями.

 

Після остаточного показу всіх контурів предмета на кожній з трьох проекцій наносять всі необхідні розміри згідно вимог, які описані раніше (Тема 1, урок 2), розподіляючи їх рівномірно між проекціями. Дозволяється наносити більшу кількість розмірів на фронтальні проекції предмета, оскільки вона являється головним зображенням цього предмета.

 

Контрольні запитання

  1. Для чого здійснюють проеціювання на три площини проекцій?
  2. Як суміщають проекції, утворені на трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій?