Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції


Урок 2. Правила виконання проекцій деталей в аксонометрії


2.1. Послідовність побудови аксонометричних проекцій

Виконаємо у  двох розглянутих видах проекцій аксонометрію деталі креслення якої в трьох проекціях зображене на рис. 1.

Аксонометричні проекції

1. Проведемо осі симетрії. Накреслимо фронтальну проекцію деталі на площині осей х і z (рис. 1, а).

2. З вершин отриманої фігури паралельно осі у проведемо ребра, на яких відкладемо відстань, що дорівнює товщині деталі (рис. 1, б), пам'ятаючи, що на прямокутній диметричній проекції товщину деталі відкладають удвічі меншою.

3. З'єднаємо крайні точки, дотримуючись правила, що протилежні сторони паралельні між собою (рис. 1, в).

4. Витремо зайві лінії, наведемо контури деталі і нанесемо розміри (рис. 1, г). '

2.2. Побудова кола в ізометрії

1. Будують ромб зі стороною, що дорівнює діаметру кола (рис. 2). Для цього через точку О проводять ізометричні осі х і у і на них з точки О відкладають відрізки, що дорівнюють радіусу кола. Через точки а, b, с і d проводять прямі, паралельні осям, отримують ромб.

Аксонометричні проекції

2. Вписують в ромб овал. Для цього радіусом В=Аd=Ас=Ва=Вb з вершин, що лежать навпроти великої діагоналі до середини протилежної сторони, описують дуги.

3. З вершин, що лежать навпроти великої діагоналі А, В проводять відрізки до середини протилежної сторони. На перетині цих відрізків і великої діагоналі утворились точки С і D. Далі проводимо малі дуги радіусом R1=Са=Сd=Db=Dc.

 

Контрольні запитання:

  1. Назвіть правила кола в ізометрії.
  2. Опишіть послідовність побудови аксонометричних проекцій.