Тема 7. Схеми


Урок 2. Умовні графічні позначення на кінематичних схемах


Правила виконання кінематичних схем встановлені ГОСТ 2.703-68, умовні графічні позначення деталей ГОСТ 2.770-68 (табл. 1). Вали нумерують римськими цифрами в порядку передачі руху, починаючи від двигуна. Для зубчастих коліс задають модуль і число зубців, для шківів – діаметр і ширину тощо. Біля електродвигуна зазначають його потужність і кількість обертів за хвилину.

Складові елементи схеми позначають номерами позицій та записують найменування у перелік елементів.

Приклад принципової кінематичної схеми (КЗ) електромеханічної малогабаритної силової установки для свердлування отворів малих діаметрів наведений рис. 1.

 

Схеми можуть бути виконані й в аксонометричній проекції.

 

 

Контрольні запитання

1. Що називають схемою?

2. Який порядок літерно-цифрового  позиційного позначення елементів на схемах?

3. Де розміщується літерно-цифрове позначення елемента на схемі?

4. Де рекомендується розміщати перелік елементів до схеми електричної принципової?

5. З яких граф складається перелік елементів?