Тема 5. Робочі креслення деталей


Урок 5. Виконання робочого креслення різьбового з’єднання


5.1. Різьбові з'єднання

Основні види з'єднань з використанням розглянутих раніше з'єднувальних елементів - це з'єднання болтом, гвинтом, шпилькою. Ці види з'єднань мають три види зображень: конструктивне, спрощене та умовне.

Конструктивне відповідає виконанню всіх конструктивних елементів деталей з'єднання. Трубні з'єднання виконують тільки конструктивно.

Спрощене передбачає викреслювання деталей без фасок, різьбу зображують по всій довжині стержня різьбової деталі, зазор між стержнем і отвором не показують. На спрощені з'єднання поширюється ГОСТ 2.315-68.

Умовне зображення використовують тоді, коли діаметр стержня на кресленні менший 2 мм.

5.2. З'єднання болтом

Болтове з'єднання здійснюють за допомогою болта 5, гайки 1 і шайби 2 (рис. 1, а). Крім вищезгаданих елементів у з'єднанні болтом використовують дві деталі -3,4 певної товщини (δ1 і δ2).

У разі конструктивного зображення різьбового з'єднання в деталях зображують отвір, діаметр якого дорівнює 1,1×dн (де dн - номінальний діаметр різьби болта). Загальну довжину болта знаходять як суму таких параметрів:

де.δ1 і δ2- товщина з'єднуваних деталей, Нг - товщина гайки, Sш - товщина шайби, dн- номінальний діаметр різьби. Отриману суму заокруглюють до нуля або п'яти міліметрів в більший або менший бік і вибирають робочу довжину .

У разі спрощеного зображення болтового з'єднання (рис. 1, б) для розрахунку загальної довжини болта L застосовують залежність:

(де δ1 і δ2- товщина з'єднуваних деталей, dн  - номінальний діаметр різьби.

Параметр 1,3×dн наближено враховує конструктивні розміри товщини шайби, висоти гайки і запас по довжині болта. Для виконання спрощеного зображення болтового з'єднання використовують такі співвідношення:

 

Контрольні запитання

1. Які зображення необхідні для показу на кресленнях деталей різьбових з'єднань?

2. Які існую способи зображення деталей різьбових з'єднань?

3. Чим відрізняються між собою конструктивний і спрощений способи зображення  деталей різьбових з'єднань?

4. У яких випадках деталі на кресленнях з'єднань зображають умовно?