Тема 5. Робочі креслення деталей


Урок 4. Текстова частина робочого креслення


Крім зображень, розмірів та інших відомостей, про які вже йшла мова раніше, робоче креслення може містити:

а) текстову частину, що включає технічні вимоги і технічну характеристику деталі;

б) таблиці з різними параметрами;

в) написи з позначенням зображень й інших елементів креслення.

Технічні вимоги розміщають над основним написом у вигляді колонки шириною не більше 185 мм (тобто не ширшої за основний напис). Вимоги, споріднені за своїм характером, групують у такій послідовності:

1)  до матеріалу деталі, термообробки і до властивостей матеріалу готової деталі зі зазначенням матеріалів-замінників;

2) до розмірів, граничних відхилень розмірів, форми і розташування поверхонь, маси тощо;

3) до якості поверхонь і вимог до їх остаточної обробки, покриття тощо;

4) до умов і методів випробувань;

5) до вказівок про маркування і таврування;

6) до правил транспортування і зберігання;

7) до особливих умов експлуатації;

8)  до посилання на інші документи, що містять технічні вимоги, які поширюються наданий виріб, але не вказані на кресленні.

Пункти технічних вимог повинні мати наскрізну нумерацію. Кожний пункт вимог записують з нового рядка. Заголовок «Технічні вимоги» не пишуть. Коли технічні вимоги включають лише один пункт, то його не нумерують.

Конкретні приклади змісту технічних вимог наведено на робочих кресленнях типових деталей машин.

Текстову частину, написи і таблиці включають до складу креслення тоді, коли наявні в них дані, вказівки та пояснення неможливо або недоцільно відобразити графічно чи умовними позначеннями.

Зміст тексту і написів на кресленні повинен бути якнайкоротшими і точними. У написах не допускаються скорочення слів, за винятком загальноприйнятих або встановлених стандартами.

Текст на полі креслення, таблиці, написи, пов'язані безпосередньо зі зображеннями, як правило, розміщують паралельно до основного напису креслення.

Біля зображень на поличках ліній-виносок наносять тільки короткі написи, які мають безпосереднє відношення до зображень предмета, наприклад, вказівки про кількість конструктивних елементів (фасок, отворів, канавок тощо), якщо їх не занесено в таблицю.

Лінію-виноску, що перетинає контур зображення і не відходить від будь-яких ліній, закінчують точкою (рис. 1. а). Лінію-виноску, яку відводять від ліній видимого контуру, а також від ліній, що позначають поверхні, закінчують стрілкою (рис. 1, б).

На кінці лінії-виноски, відведеної від усіх інших ліній (наприклад, від розмірної лінії), не повинно бути ні стрілки, ні точки (рис. 1, в).

Лінії-виноски не повинні перетинатися між собою, бути паралельними до ліній штриховки (коли лінія-виноска проходить по заштрихованому контуру) і не перетинати, по можливості, розмірні лінії та елементи зображень, до яких не має стосунку розміщений на полиці напис.

Написи, що відносяться безпосередньо до зображення, не повинні включати більше двох рядків, розміщених над поличкою лінії-виноски і під нею.

 

Контрольні запитання

1. Для чого призначена текстова частина креслення?

2. Що належить до текстової частини креслення?

3. Про що можна дізнатися з технічних вимог на кресленні деталі?

4. Якому розміщенню написів віддають перевагу на кресленнях?

5. Як проводять лінії-виноски на кресленнях?