Тема 5. Робочі креслення деталей


Урок 3. Нанесення розмірів та граничних відхилень на робочих кресленнях


3.1. Нанесення розмірів

Конструкцію будь-якої технічної деталі можна уявити як поєднання поверхонь  геометричних тіл і поверхонь конструктивних елементів, які послідовно створюють у процесі її механічної обробки. У машинобудуванні всі операції технологічного процесу умовно зводять до певних циклів. Вони передбачають поділ механічних операцій обробки на заготівельні, формоутворюючі й операції з обробки поверхонь конструктивних елементів деталей. Тому всі розміри на робочому кресленні деталі також умовно поділяють на три групи:

а) габаритні розміри, тобто найбільші розміри довжини, висоти, ширини (або товщини чи діаметра);

б) розміри поверхонь геометричних тіл, що утворюють форму деталі;

в) розміри поверхонь конструктивних елементів деталі.

 

 

Виділення окремою групою габаритних розмірів деталі визначається тим, що саме вони визначають розміри її заготовки. Ці розміри потрібні також для компонування зображень деталі на полі креслення.

Розрізняють три методи нанесення розмірів від баз: координатний, комбінований і ланцюговий (табл. 1).

При координатному методі розміри деталі наносять від однієї попередньо обраної основної бази. Такою базою може бути торець деталі (для лінійних розмірів) або вісь симетрії (для кутових розмірів).

При ланцюговому методі розміри розташовують у ланцюжок на одну лінію. При потребі нанести габаритний розмір деталі він буде вважатись довідковим, тобто таким, що не виконується заданим кресленням. Довідковий розмір позначають на кресленні умовним знаком у вигляді зірочки «*». Відомості про довідковий розмір вказують у технічних вимогах записом такого типу: « * Розміри для довідок».

Найчастіше застосовують комбінований метод нанесення розмірів, що є поєднанням ланцюгового та координатного методів. Але в такому разі, крім основних застосовують проміжні бази.

 

3.2. Нанесення граничних відхилень

Граничні відхилення розмірів на кресленнях деталей можуть бути вказані одним із трьох способів.

1. Числовим значенням граничних відхилень. У цьому випадку значення верхніх і нижніх відхилень проставляють у міліметрах зі своїми знаками безпосередньо після номінальних розмірів. Якщо обидва відхилення мають різні абсолютні значення, то їх розміщають одне над одним (верхнє над нижнім) і пишуть меншими цифрами, ніж ті, які обрані для номінальних розмірів (рис. 1)

 

 

Коли обидва відхилення мають однакові абсолютні значення, але різні знаки, то вказують тільки одне відхилення зі знаком ±. У цьому випадку відхилення пишуть шрифтом, однаковим з розміром шрифта розмірних чисел. Відхилення, що дорівнює нулю, не вказують. Наприклад, запис 80-0,012 означає, що верхнє відхилення дорівнює нулю, а нижнє від'ємне.

2. Умовним позначеннями полів допусків. На робочих кресленнях поля допусків зовнішніх поверхонь позначають малими буквами латинського алфавіту (a, b, c, cd, e …, x, y, z, za, zb, zc) з цифровим позначенням квалітету точності.

Поля допусків внутрішніх поверхонь позначають великими буквами латинського алфавіту (A, B, C, CD, E …, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC) з цифровим позначенням квалітету точності.

3. Умовним позначеннями полів допусків разом зі значеннями граничних відхилень. У цьому випадку значення граничних відхилень розміщують праворуч від позначення поля допуску в дужках.

Розміри на кресленні, які не мають позначень граничних відхилень називають вільними, або розмірами з не вказаними допусками. найчастіше для всіх вільних розмірів даної деталі допуски однакової точності вказують спільним записом у технічних вимогах на полі креслення.

 

Контрольні запитання

1. На які групи умовно діляться розміри деталей?

2. Для чого на кресленнях деталей обирають бази?

3. Які існують методи нанесення розмірів від баз?

4. Які розміри на кресленні можуть бути довідковими і з якою метою їх наносять?

5. Якою має бути відстань між контуром зображення і розмірною лінією?

6. На що вказує знак Ø, поставлений перед розмірним числом?

7. Коли перед розмірним числом може стояти знак R?

8. Як наносять розміри кількох однакових елементів зображення?

9. Якими способами позначають на кресленнях граничні відхилення розмірів?