Тема 5. Робочі креслення деталей


Урок 2. Послідовність виконання робочого креслення


Деталюванням називають виконання робочих  креслень  деталей  за  кресленням загального вигляду або складальним кресленням. Деталювання - це не просто копіювання зображення деталей за кресленням загального вигляду, а певна творча робота, адже на робочому кресленні деталі необхідно мати не тільки зображення деталі, але й усі дані, необхідні для її виготовлення та контролю, тобто розміри, граничні відхилення, позначення  шорсткості  поверхонь, марку матеріалу тощо.

Деталювання складається з підготовчої стадії та стадії безпосереднього виконання робочого креслення. Його можна поділити на такі етапи:

1. За специфікацією вивчають деталі, робочі креслення яких підлягають виконанню.

2. Визначену деталь знаходять на всіх зображеннях креслення загального вигляду, вивчають її зовнішню та внутрішню форми й визначають габаритні розміри.

3. Відповідно до ГОСТ 2.305-68 вибирають головне зображення деталі, яким може бути вигляд, розріз або суміщення вигляду та розрізу для симетричних деталей. Розташування головного зображення деталі на робочому кресленні може не відповідати її розташуванню на головному зображенні креслення загального вигляду.

4. Визначають необхідну кількість зображень (виглядів, розрізів, перерізів, виносних елементів), беручи до уваги, що вона повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про форму та розміри деталі. Кількість і характер зображень деталі на робочому кресленні можуть не відповідати кількості та характеру зображень на кресленні загального вигляду.

5. Вибирають масштаб зображення згідно з ГОСТ 2.302-68. Деталі малих розмірів та дуже складної форми викреслюють у збільшеному масштабі, великі деталі - у зменшеному.

6. Згідно з ГОСТ 2.301-68 вибирають формат, необхідний для виконання робочого креслення. Прості деталі малих розмірів виконують на форматі А4, складніші та великі - на форматі А3 або А2, а для великої корпусної деталі можливий і формат А1.

7. Компонують креслення, тобто намічають розміщення всіх зображень деталі на форматі.

8. Тонкими лініями викреслюють вигляди, розрізи, перерізи та виносні елементи, дотримуючись вимог ГОСТ 2.305-68. Про­водять виносні й розмірні лінії.

9. Визначають дійсні розміри елементів деталей та проставляють їх на робочому кресленні. Особливу увагу звертають на однакове позначення номінальних розмірів спряжених деталей. Розміри конструктивних елементів (фасок, центрових отворів, виточувань, проточувань тощо) визначають за відповідними стандартами на ці елементи.

10. Наносять позначення шорсткості поверхонь, беручи до уваги технологію виготовлення деталі та її призначення.

11. Обводять креслення суцільною контурною лінією, штрихують розрізи та перерізи.

12. Перевіряють креслення, якщо необхідно, роблять виправлення, викреслюють рамку, заповнюють основний напис, записують технічні вимоги.

 

 

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте етапи виконання робочого креслення?

2. Складіть алгоритм виконання робочого креслення будь-якої деталі?