Тема 4. Перерізи і розрізи


Урок 2. Розрізи. Види розрізів та їх позначення


2.1. Поняття розрізу

Розріз - зображення предмета, утвореного умовним перерізом його однією або кількома січними площинами.

На кресленні у розрізі показують зображення предмета, яке розміщене у відповідних січних площинах і поза ними. Розріз є умовним зображенням, бо під час його виконання тільки умовно проводять січні площини та уявно показують окремі частини предмета, які розміщені між спостерігачем і цими січними площинами. На кресленні внутрішні конфігурації частини предмета у розрізі зображують суцільними лініями, як і видимий контур предмета. При цьому те, що міститься у січній площині, за винятком порожнин, штрихують тонкою суцільною лінією (рис. 1).

Перерізи і розрізи

2.2. Характеристика та визначення розрізів

Простий розріз утворюється однією січною  площиною.

Горизонтальний розріз утворюється січною площиною, паралельною до горизонтальної площини проекцій (рис. 1, розріз А-А).

Фронтальний розріз утворюється січною площиною, паралельною до фронтальної площини проекцій (рис. 1, розріз В-В).

Профільний розріз утворюється січною площиною, паралельною до профільної площини проекцій (рис. 1, розріз Б-Б).

Похилий розріз утворюється січною площиною, яка нахилена до горизонтальної площини проекцій під гострим кутом (рис. 2, розріз А А).

Перерізи і розрізи

Повздовжній розріз утворюється січною площиною, яка проходить вздовж довжини або висоти предмета (рис. 3, а, розріз Б-Б, В-В).

Перерізи і розрізи

Якщо фігура симетрична, то можна поєднувати вигляд і розріз, як показано нижче, а позначення розрізів Б-Б, В-В не показувати (рис. 3, б). Якщо на внутрішній поверхні предмета знаходиться контурна лінія, яка збігається з віссю симетрії, наприклад, ребро чотирикутної призми, то розріз роблять дещо більшим ніж половина зображення, підкреслюючи його суцільною тонкою лінією, як це відтворено на фронтальній проекції фігури (рис. 3, в). За наявності контурної лінії на зовнішній поверхні розріз виконують дещо меншим ніж половина зображення. А якщо зовнішня та внутрішня контурні лінії збігаються з віссю симетрії, тоді суцільну тонку лінію, що розділяє вигляд-розріз, роблять хвилястою (рис. 3, в, профільна проекція).

Поперечний розріз утворюється січною площиною, яка проходить перпендикулярно до довжини або висоти предмета (рис. 3, розріз А-А).

Складний розріз - утворюється двома або кількома січними площинами. Східчастим називають складний розріз, утворений паралельними січними площинами (рис. 4). Ламаним називають складний розріз, утворений паралельними січними площинами, причому одна з них (або кілька) похилі до горизонтальної площини проекцій (рис. 5).

Перерізи і розрізи

 

Контрольні запитання

  1. Що називають розрізом?
  2. Для чого застосовують розрізи?
  3. Як на кресленні виділяють розрізи?
  4. Які розрізи називають простими?
  5. Які розрізи називають складними?