Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції


Урок 6. Побудова третьої проекцій деталі за двома заданими


Щоб побудувати третю проекцію за двома даними, необхідно спочатку добре уявити зображення деталі. При цьому слід будувати проекції в проекційному зв'язку (рис. 1), застосовуючи вісь У під кутом 45° (рис. 2). Лінії проекційного зв'язку роблять тонкими під прямим кутом до осьових X, У, Z, і на їх перетині утворюється третя проекція. Далі необхідно навести контури деталі суцільною товстою лінією.

Аксонометричні проекції

 

Аксонометричні проекції

Для правильного відтворення і розуміння всіх зображень, їх потрібно виконувати згідно з відповідними стандартами ЄСКД (Єдиної Системи Конструкторської Документації).

У проекційному кресленні здебільшого не проводять осі проекцій і на кресленні відсутні літери, якими позначають проекції всіх точок, що визначають форму тіла, яке вивчають. У кресленні в окремих випадках буває достатньо однієї проекції. Цього досягають спеціальними умовними позначеннями.

 

Контрольні запитання

1. Що таке проекція?