Тема 7. Схеми


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 10

1. Який елемент не належить зображеному ліворуч предмету?

2. У яких одиницях наносять розміри на кресленні?

3. Що означає відношення лінійних розмірів зображення предмет до дійсних?

4. Продовжіть твердження: за кінематичною схемою можна визначити…

5. Якому наочному зображенню відповідає умовне позначення на кінематичних схемах?

6. Який документ визначає правила виконання й оформлення конструкторських документів у всіх галузях промисловості?

7. Якою цифрою позначено осьову лінію?

8. Скільки зображень потрібно для повного уявлення про форму деталі?

9. Який пристрій зображується умовним позначенням на електричних схемах?

10. На якому наочному зображенню відповідає умовне позначення на кінематичних схемах, розміщене ліворуч?