Тема 6. Складальні креслення


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 13

1. Утворіть уявно логічну пару деталі, зображеної внизу, з відповідною деталлю верхнього ряду, щоб утворився куб?

2. Скільки зображень потрібно для повного уявлення про форму конуса?

3. На якому рисунку зображено поєднання частини вигляду із частиною розрізу, що відповідає виглядам предмета, розташованим ліворуч?
4. На якому зображенні показано вигляд знизу?

5. Укажіть елементи, з яких складається зображений предмет?

6. Креслення яких деталей виконують при деталюванні складального креслення?

7. Скільки графічних зображень потрібно для повного уявлення про форму плоского предмета?

8. Які габаритні розміри матиме зображена деталь, якщо її елемент, позначений цифрою 1, уявно повернути в напрямі стрілки на кут 90° і розмістити на заштрихованому місці?

9. Вкажіть елементи, з яких складається зображення?
10. Яким технічним рисункам предметів відповідає зображений прворуч вигляд зверху?

11. Що означає відношення лінійних розмірів зображення предмет до дійсних?

12. Який документ визначає правила виконання й оформлення конструкторських документів у всіх галузях промисловості?

13. Як позначають розмір формату 210 x 297?