Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 15

1. Площина, на якій утворюється проекція – це…

2. У якому варіанті відповіді правильно вказані позначення площин проекцій?

3. Що в кресленні називають виглядом?

4. Зображення окремого, обмеженого місця поверхні предмета – це…

5. Чи можна на кресленні використовувати лише один вигляд спереду?

6. Чи можна на кресленні використовувати лише вигляд зверху?

7. Чи можна на кресленні використовувати лише вигляд зліва?

8. Яка кількість виглядів повинна бути на кресленні?

9. Що називають проекційним зв'язком?

10. Яка з наведених профільних проекцій відповідає двом зображенням ліворуч?

11. Яка проекція відповідає зображеному предмету?
12. Якому предмету відповідає задана ліворуч фронтальна проекція

13. Які проекції відповідають даному зображенню?

14. Скільки графічних зображень потрібно для повного уявлення про форму плоского предмета?

15. Які проекції відповідають даному наочному зображенню?