Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 16

1. Як називається спряження, зображене на рисунку?

2. У якому масштабі виконано креслення?

3. Якими одиницями позначаю конусність на кресленнях?

4. Якою цифрою позначено лінію видимого контуру?

5. На якому рисунку неправильно показано конусність?

6. На якому рисунку правильно нанесено розмір діаметра кола?

7. Яку геометричну побудову показано на рисунку?

8. Що називається конусністю?

9. Яке числове значення величини Н, якщо L = 40мм, а уклон 1 : 5?

10. Що включає позначення уклону на кресленні?

11. Якою лінією на кресленні позначають лінії згину на розгортках?

12. Якою цифрою позначено розмірну лінію?

13. Яку геометричну побудову показано на рисунку?

14. Чому дорівнює величина уклону, якщо Н = 20 мм, L = 400 мм?

15. Як називається спряження, зображене на рисунку?

16. Яким знаком на кресленні позначають конусність?