Зміст навчальної програми


Тема 1. Введення до курсу креслення

Урок 1. Формати, рамка і основний напис, масштаби

Урок 2. Лінії креслення. Нанесення розмірів та граничних відхилень

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Урок 1. Спряження та правила їх виконання

Урок 2. Уклон та конусність

Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції

Урок 1. Класифікація аксонометричних проекцій

Урок 2. Правила виконання проекцій деталей в аксонометрії

Урок 3. Прямокутні проекції деталей. Вигляди

Урок 4. Побудова проекцій геометричних тіл

Урок 5. Побудова трьох проекцій деталі за її наочним зображенням

Урок 6. Побудова третьої проекцій деталі за двома заданими

Тема 4. Перерізи і розрізи

Урок 1. Перерізи. Застосування та позначення

Урок 2. Розрізи. Види розрізів та їх позначення

Урок 3. Застосування місцевих розрізів та їх позначення на кресленнях

Тема 5. Робочі креслення деталей

Урок 1. Зміст робочих креслень

Урок 2. Послідовність виконання робочого креслення

Урок 3. Нанесення розмірів та граничних відхилень на робочих кресленнях

Урок 4. Текстова частина робочого креслення

Урок 5. Виконання робочого креслення різьбового з’єднання

Урок 6. Поняття про ескіз. Послідовність виконання ескізів

Тема 6. Складальні креслення

Урок 1. Поняття про складальні креслення

Урок 2. Читання складальних креслень із зображенням з'єднань деталей

Тема 7. Схеми

Урок 1. Схеми. Класифікація схем та їх призначення

Урок 2. Умовні графічні позначення на кінематичних схемах

Тема 8. Виконання креслень

Урок 1. Виконання креслень деталей, обмежених площинами

Урок 2. Виконання креслень деталей, обмежених поверхнями обертання

Урок 3. Виконання складального креслення (шпонкове з'єднання)

Урок 4. Виконання контрольної роботи